Jak działają wagi do wózków widłowych?

Prawdopodobnie nikt obecnie nie wyobraża sobie nowoczesnych, sprawnie działających centrów logistycznych bez wózków widłowych. To właśnie one odpowiadają w dużej mierze za załadunek, przeładunek i rozładunek towarów. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że w wielu branżach wózki widłowe muszą być wyposażane w specjalne wagi, dzięki którym nie tylko możliwe jest monitorowanie poszczególnych etapów logistycznych, kontrola załadunku, ale też bieżące sprawdzanie wydajności samych wózków. Jak działają takie wagi?

Jak przebiega ważenie na wózku widłowym?

Waga towaru na widłach wózkach obliczana jest na podstawie zmiany ciśnienia oleju w siłownikach podnoszących widły. Obliczona wartość wskazywana jest na wyświetlaczu. Cały proces (obejmujący zarówno ważenie jak i zerowanie wagi) odbywa się automatycznie. Wagi do wózków widłowych obsługuje się wygodnie, wybierając różne funkcje pomiarowe z poziomu wyświetlacza graficznego. Modele z technologią DMD ważą z dopuszczalnym błędem pomiarowym +/- 4-10 kg dla wózka o ładowności 2 tony, z kolei bardziej precyzyjne modele BMD dopuszczają błąd maksymalnie +/- 2 kg w każdym ważeniu. To sprawia, że te ostatnie mogą otrzymać legalizację dla celów handlowych.

Dodatkowe funkcje wag do wózków widłowych

Oferowane przez nas wagi do wózków widłowych wyposażone zostały jeszcze w szereg innych funkcji. Waga zapamiętuje ważenia, które można sprawdzać wg sekwencji i grup. Można sprawdzić ostatnich 1000 wyników w 99 grupach, a także 10 wartości tary. Do wagi da się podłączyć drukarkę termiczną GripLine, moduł transmisji Bluetooth oraz pamięć zewnętrzną, zwiększająca gromadzenie danych wagowych do 10 000. Na wyświetlaczu wagi oraz na wydrukach zawsze pojawia się data i godzina danego ważenia. Dodatkowo nasze wagi wyposażone zostały w przetwornik napięcia z separacją galwaniczną oraz zabezpieczeniem przepięciowym i zanikowym.