Zdalne sterowanie radiowe NBB w maszynach i urządzeniach przemysłowych

Wiele urządzeń i maszyn przemysłowych jak np. dźwigi, magnesy, zespoły jezdne, wózki, maszyny robocze, przenośniki taśmowe celem zwiększenia ich użyteczności, komfortu i bezpieczeństwa pracy wykorzystują w swym działaniu sterowanie radiowe. Zobaczmy, do czego można użyć sterowania niemieckiej firmy NBB w maszynach i urządzeniach przemysłowych.

Z czego zbudowane są systemy sterowania radiowego?

Urządzenia zdalnego sterowania pracują dzięki wykorzystaniu fal radiowych o częstotliwości od kilkudziesięciu do kilku tysięcy MHz. Praca danej maszyny odbywa się dzięki wykorzystaniu pary nadajnik-odbiornik  o ściśle nadanej jednej częstotliwości dedykowanej temu przedmiotowi. Podstawową zaletą systemów sterowania radiowego jest zwiększenie bezpieczeństwa operatora, który w przeciwieństwie do paneli czy też rozwiązań przewodowych może wykonywać swą pracę z bezpiecznej, określonej sytuacją i przepisami BHP odległości.

Układy zdalnego kontrolowania pracy i poruszania się maszyn mają określoną budowę. Składają się z nadajnika emitującego fale radiowe, odbiornika odbierającego sygnał i urządzenia, które ma wykonywać określone funkcje. Część zakresów pracy nie może być stosowana dowolnie i podlega licencjonowaniu. Jednym z niezwodnych i bezawaryjnych systemów zdalnej kontroli radiowej (RRC) są rozwiązania niemieckiej firmy NBB Controls GmbH dla przemysłu. Cyfrowe systemy sterowania radiowego mają obecnie zastosowanie m.in. w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie oraz usługach transportowych. Wyróżnia się rozwiązania składające się z nadajników zarówno z joystickiem, przełącznikiem dwustabilnym, jak i przyciskowym.

Miejsca wykorzystania systemów RRC

Systemy zdalnej kontroli radiowej NBB wykorzystywane są do obsługi i sterowania maszynami leśnymi, pojazdami komunalnymi, suwnicami i wyciągarkami. To powszechnie stosowane rozwiązanie ułatwiające pracę urządzeń wykorzystujących w działaniu hydraulikę siłową, dźwigi i żurawie, czy też strefy zagrożone wybuchem.